Ważne dokumenty

W tym obszarze firma ERC zgromadziła i przygotowała do załadowania ważne dokumenty dotyczące dodatków uszlachetniających. Zalicza się do nich zaświadczenie TÜV Nord o zdanym teście wytrzymałościowym, zaświadczenie Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska o braku przeciwwskazań do stosowania dodatków uszlachetniających i test emisji DEKRA potwierdzający, że dodatek uszlachetniający po przejechaniu odcinka ponad 30.000 kilometrów nie ma negatywnego wpływu na proporcje spalin.