Podsumowanie wyników

Poniższa tabela przedstawia zestawione dane z testu dodatku uszlachetniającego przeprowadzonego przez TÜV Nord w Hanowerze. Wartości właściwe dla luzu na zaworach w danym pojeździe w stanie zimnym od strony wlotu wynosiły od 0,17 do 0,23. Zawory wylotowe zgodnie z danymi fabrycznymi powinny wykazywać luz na zaworach o wartości od 0,25 do 0,31. Podczas każdego pomiaru zapisywano temperaturę na głowicy cylindra w momencie pomiaru. Podane wartości są wartościami pomiarowymi określonymi przez TÜV Nord w ramach czynności towarzyszących testowi. Tutaj znajduje się odpowiedni oficjalny protokół TÜV Nord.

Wynik pomiaru TÜV Nord w Hanowerze                    
Pomiar nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Data 12.2010 03.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 06.2012 07.2012 01.2013
Stan licznika 3769 16950 30441 45052 54554 65148 75175 91906 101497 113506
Licznik diagnostyczny Instalacja gazowa                    
Napęd gazowy 53,17 264,09 462,57 661,53 796,40 946,23 1091,15 1329,29 1520,57 1681:48
Napęd benzynowy 06,33 21,02 40,26 57,49 63,30 69,51 81,20 95,30 107,03 135:50
Temperatura na głowicy cylindra 66 57 55 61 54 60 60 59 58 58
                     
Pomiar luzu na zaworach                    
Zawory wlotowe                    
1 lewe 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 prawe 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 lewe 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 prawe 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 lewe 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20
3 prawe 20 20 20 25 20 25 25 25 25 25
4 lewe 25 20 20 20 20 20 20 20 25 20
4 prawe 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Zawory wylotowe                    
1 lewe 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1 prawe 25 25 30 30 30 30 30 30 25 30
2 lewe 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30
2 prawe 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
3 lewe 25 30 35 30 35 35 35 35 35 35
3 prawe 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4 lewe 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30
4 prawe 25 25 35 30 30 30 30 30 30 30